Temps de Flors Girona 2010

 Sorgint”. Instal.lació floral a l’inici del Passeig arqueològic en el marc de la 55ª Exposició Girona Temps de Flors.