Vivenda A & J

Reforma integral d'una vivenda al Baix empordà.Es va reestructurar tot interior de la casa.